Vekststrategier for tjenestedistribusjon for virksomheter i vekst - 2022

Distribusjonsstrategier er forskjellige for varer versus tjenester, og de varierer også fra bransje til bransje. Her er hvordan du velger strategien å fokusere på:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Lagerdører

Alle selskaper er fornøyde når de gjennomfører salg, men det ender ikke der. Salg er kanskje nøkkelen til omsetning, men du vil imidlertid bare få tilbakevendende kunder hvis du effektivt leverer et produkt og sikrer at brukerne enkelt kan motta varen. Dette gjøres ved å bruke en god distribusjonsstrategi som er i tråd med bedriftens behov. Effektiv utnyttelse av distribusjonsprogramvare er også viktig.

Hva er en distribusjonsstrategi?

En distribusjonsstrategi er en metode for å formidle varer eller tjenester til kundene. Å implementere den mest effektive distribusjonsmetoden er nøkkelen for å oppnå inntekter og beholde lojaliteten til kundene dine. I kjernen bør distribusjonsstrategien være basert på din ideelle kunde – hvordan kjøper den gjennomsnittlige kunden varer? Hvordan kan du som produsent gjøre innkjøpsprosessen enklere? Er det et omfattende kjøp der det å kjøpe varen direkte fra produsenten kan være verdt det potensielle bryet, eller er det en rutinevare hvor kunden heller vil motta produktet raskt og på forespørsel gjennom en forhandler? Rollen som en vare vil spille i kundens liv og typen kjøpsbeslutning knyttet til et produkt er viktige aspekter å vurdere når man skal bestemme en strategi.

Hva skiller de ulike distribusjonsstrategiene?

Det er ofte to hovedkategorier man bruker for å skille mellom distribusjonsstrategier: Direkte- og indirekte distribusjon. Direkte distribusjon er en strategi der produsenter direkte selger og sender produkter til forbrukere. Det er forskjellige måter å gjennomføre denne metoden på. Noen organisasjoner kan velge å ta en mer moderne tilnærming og bruke et e-handelsnettsted der brukere kan foreta et kjøp på nettet. Dette er et effektivt alternativ for selskaper med en kundebase som er moderat kunnskapsrik om teknologi, ber om en spesifikk løsning for å møte behov eller er viet til et bestemt merke. En annen direkte distribusjonsmetode er gjennom kataloger eller telefonbestillinger. Dette alternativet kan være rettet mot en eldre kundebase eller brukere i spesifikke bransjer som er innstilt på å legge inn bestillinger på denne måten.

Indirekte distribusjonsstrategier involverer mellomledd som bistår med logistikk og plassering av produkter slik at de når kundene raskt og på en optimal plassering basert på forbrukernes vaner og preferanser. Lavt engasjement eller rutinekjøp er ofte noe kundene gjerne kjøper på et supermarked uten noen spesifikk merkelojalitet. En tube tannkrem er et godt eksempel på et rutinekjøp. For disse typer produkter kan en indirekte distribusjonsmetode som plasserer et stort antall varer på flere utsalgssteder være et selskaps beste alternativ.

Hvordan velger man distribusjonsstrategi?

Den beste distribusjonsstrategien for din virksomhet er i stor grad avhengig av hvilke type produkt du selger, og hvem kundene dine er. Det er også viktig å vurdere mengden investeringer som kreves for en direkte distribusjonsstrategi. For eksempel vil produsenter måtte legge til varehus, kjøretøy og leveringspersonal til sin portefølje for å effektivt distribuere varer på egenhånd. En indirekte strategi kan ofte være billigere og i noen tilfeller også nå ut til flere kunder dersom man kan selge produktet gjennom en god partner.

For noen selskaper kan et hybrid alternativ være enda bedre enn å kun bruke en direkte eller indirekte strategi. Det er mulig å både selge med en direkte og en indirekte distribusjonsstrategi, men det er ikke sikkert dette er et godt alternativ for ditt selskap. Som alltid er due diligence og nøye planlegging svært viktig før du tar en avgjørelse.