Organiske vekststrategier som fungerer

Hva er din strategi for organisk vekst og hvordan få fart - les mer i denne artikkelen.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Ulike blomsterpotter med jord

Organisk vekst er den veksten et selskap oppnår ved å øke produksjonen og salget som bedriften generer internt. Dette inkluderer ikke overskudd eller vekst som kan henføres til fusjoner og oppkjøp, men snarere en økning i salg og ekspansjon gjennom selskapets egne ressurser. Dette er i motsetning til uorganisk vekst, som er vekst knyttet til aktiviteter utenfor en virksomheten.

Hvorfor er organisk vekst viktig?

Organisk vekst er den viktigste formen for vekst for de aller fleste selskaper. Dette er fordi uorganisk vekst ikke er noe man kan opprettholde over tid. Organisk vekst vil kunne være gradvis og solid over lengre perioder, mens uorganisk vekst ofte kan være eksplosiv, men kortvarig. For en langsiktig vekststrategi er den organiske veksten helt sentral for enhver virksomhet.

Organiske vekstrategier

Det finnes mange ulike former for organisk vekst, og kanskje den mest kjente av dem er markedspenetrasjon, altså at man utvider sin markedsandel i det eksisterende markedet. Dette inkluderer å selge til flere nye kunder, eller selge mer til eksisterende kunder. En måte å gjøre dette på er å tilby god kundeservice og konkurransedyktige priser. I tillegg til å overbevise nye kunder om å kjøpe dine produkter og tjenester er også en viktig del av denne vekststrategien og kapre en andel av konkurrentenes kunder, gjennom for eksempel lavere priser, kortere leveringstid og bedre kundeservice.

En annen populær vekststrategi er markedsekspansjon og minner litt om markedspenetrasjon, men her er målet og utvide til nye markeder, i motsetning til å prøve å kapre flere kunder i det eksisterende markedet. Dette kan for eksempel være en virksomhet som utvider fra kun Norge til resten av Norden og Europa, eller kanskje bare et selskap som åpner en ekstra butikk i nabokommunen. Dette kan være en god ide når man har en lønnsom businessmodell og allerede har en høy markedsandel i sitt eksisterende marked. Dersom man fortsatt har en liten markedsandel i sitt lokale marked vil ofte markedspenetrasjon være mer effektivt og mindre risikabelt enn å prøve å utvide til nye markeder.

Å utvikle nye produkter er en annen organisk vekststrategi som kan være svært effektiv. Målet er da ofte å selge disse nye produktene og tjenestene til eksisterende kunder, og dermed øke salget. For eksempel kan et verksted som tilbyr reparasjon av frontruter utvide til og også bytte dekk, fikse lakken, eller gjøre andre relevante oppgaver. Dermed vil eksisterende kunder, og kanskje også nye kunder, ha flere produkter og tjenester de kan kjøpe fra din virksomhet. Det er også mulig å gi ut nye produkter eller tjenester som ikke er direkte relevant for virksomheten, og dermed diversifisere hvordan virksomheten tjener penger, for eksempel kan et bilverksted selge kaffe og vafler til kunder mens de venter.

Kun organisk vekst?

Selv om organisk vekst er veldig viktig betyr det ikke at all veksten til selskapet trenger å være organisk. De mest suksessfulle selskapene vil ha en solid organisk vekst, men også en solid mengde uorganisk vekst hver gang det er en god mulighet som kan gripes. Dersom man for eksempel har mulighet til å gjennomføre et strategisk oppkjøp kan dette være helt supert i kombinasjon med organisk vekst, det trenger ikke å være enten eller.