Konglomerat fusjoner - fordeler, ulemper og alternativer

En konglomerat fusjon forener virksomheter som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre. Her er hva denne typen M&A betyr i praksis og hvilke mål du bør forfølge.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Avis der tittelen er business.

Fusjoner er svært vanlig i businessverden, men som oftest er det snakk om to selskaper fra samme bransje som slår seg sammen for å få en konkurransefordel i markedet. Ofte går en slik fordel ut på å redusere kostnader, få bedre kjøpsbetingelser, redusere konkurransen, utvide til nye områder eller på andre måter tjene gode penger på synergiene som finnes mellom de to selskapene. Ved en konglomerat fusjon er det imidlertid snakk om å slå sammen to selskaper som IKKE er i samme bransje.

Hva er en konglomerat fusjon?

I motsetning til de fleste andre fusjoner er en konglomerat fusjon når to selskaper som ikke er i samme bransje slår seg sammen (fusjonerer). Dette virker kanskje rart fordi det ikke er åpenbart hvordan en slik fusjon kan være til fordel for de involverte partene. Ved en konglomerat fusjon er det mye vanskeligere å finne gode synergier sammenlignet med når to ganske like selskaper fusjonerer. Selv om det er en klar ulempe at disse synergiene kanskje ikke blir like sterke, så finnes det definitivt også fordeler med konglomerat fusjoner, som er det vi skal se på nå.

Konglomerat fusjoner kan dra nytte av overskuddet

Når en virksomhet har overskudd av kontanter, men ikke har mulighet til å ekspandere i sin sektor, kan virksomheten investere slike overskudd i et annet selskap i en annen sektor for å bruke de ledige midlene. Dette er ikke en strategi som passer for små selskaper i vekst, men gjerne for mer stabile og store selskaper som har inntekter og som ikke har så mange vekstmuligheter. Disse selskapene kan da for eksempel gjennomføre en konglomerat fusjon med et selskap som har behov for mer penger og har gode vekstutsikter.

Det mer stabile selskapet kan bruke litt av pengene som kun samler støv, og ta del i noe av veksten til den nye partneren sin. Samtidig kan denne partneren vokse enda raskere takket være de ekstra midlene som blir gjort tilgjengelig gjennom fusjonen. Dette er altså en måte å utnytte konglomerat fusjoner slik at det blir til nytte for begge parter. Et godt alternativ til en konglomerat fusjon i denne situasjonen er at selskapet med penger heller gjør et oppkjøp av det mindre vekstselskapet.

Diversifisering av virksomheten

Konglomerat fusjon gjør selskapet i stand til å diversifisere virksomheten. Det bidrar til å overvinne risiko knyttet til det sårbare markedet. Hvis en næringssektor går dårlig, har virksomheten likevel en mulighet til å overvinne den ugunstige situasjonen ved å prestere godt i den andre diversifiserte sektoren. Dersom to selskaper i ulike sektorer er litt nervøse for hvordan de skal kunne klare seg dersom det går dårlig med sektoren, så vil en konglomerat fusjon mellom disse selskapene kunne redusere risikoen ved å øke diversifiseringen. Dette er uten tvil en av de store fordelene med en konglomerat fusjon, og bør ikke undervurderes.

Forbedre kundebasen

Med denne typen fusjoner kan selskapet selge produkter og tjenester på tvers til kundene til det andre selskapet. Dette bidrar til å bygge en bredere kundebase. Dette bidrar igjen til å øke salget og fortjenesten. De to selskapene kan altså slå seg sammen til et større selskap med dobbelt så mange kunder som de hadde hver for seg. Før man gjør dette er det imidlertid viktig å tenke over om man har et produkt som egner seg til å selges til kundene av det andre selskapet.