Hva er S-kurve-innovasjonsmomentum og hvordan opprettholder man det?

Ideen om S-kurve-innovasjon handler om at vekstmomentumet for virksomheten din naturlig faller noen ganger. Slik bruker du det i praksis og får mest mulig ut av det.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Svart bok med teksten "write ideas"

S-kurve-innovasjon er en tankegang som går ut på at etter hvert som en industri, et produkt eller en forretningsmodell utvikler seg overtid, øker fortjenesten gradvis frem til modenhetsstadiet, hvor veksten bremses og til slutt stopper. Når et produkt nærmer seg modenhetsstadiet bør selskapet sikre at det har nye tilbud på plass for å fange fremtidige fortjenestemuligheter. Disse nye produktene er ofte oppgraderte eller relaterte versjoner av produkter som nærmer seg modenhetsstadiene av deres S-kurver. Tanken er å innovere på en måte som gjør at når en del av virksomheten går inn i slutten av vekstfasen, bør en annen del av virksomheten starte en ny vekstfase slik at virksomheten alltid har vekstmuligheter.

Når det gjelder forretninger, uansett marked, følger sjeldent veksten en konstant oppadgående trend. I stedet tar det form av en S-formet kurve som naturlig faller i løpet av selskapets levetid. I disse øyeblikkene tviholder ikke vellykkede organisasjoner på det som pleide å fungere, men innoverer og skaper nye vekstmuligheter.

Hvis et selskap skal finne sin posisjon på S-kurven, og det har en følelse av kurvens helning, har det en utmerket ressurs for å bestemme hvor teknologien er på vei. Videre kan organisasjonen bestemme den relative hastigheten til den bevegelsen. Denne typen informasjon sammen med relevante eksterne kilder og sammenligninger med lignende tilbud tidligere, kan brukes til å forutsi når en S-kurve vil nå modenhet.

Hva bør man gjøre når man tror at S-kurven flater ut?

Det kan være mange grunner til at veksten reduseres og S-kurven når sitt flate punkt. Dette kan for eksempel skje på grunn av den økonomiske situasjonen enten lokalt eller globalt, selv solide virksomheter kan få problemer når det er lavkonjunktur og forbrukerne bruker mindre penger. Det kan også være på grunn av regulering, nye lover eller forskrifter kan skape problemer som tvinger virksomheter til å tilpasse seg. Når det er sagt er de vanligste grunnene til at veksten reduseres rett og slett at det ikke er nok etterspørsel etter produktet eller tjenesten, dette kan skje på grunn av en trend som snur, eller fordi markedet allerede har nok tilbud for å tilfredsstille etterspørselen.

Når man mistenker at S-kurven befinner seg i et stadium hvor veksten er i ferd med å bremse må man begynne å innovere. Tenk på måter virksomheten kan skape nye vekstmuligheter. Dette kan være salg av nye produkter til eksisterende kunder, ekspansjon til nye markeder, eller andre ideer som kan skape ny vekst. Dersom veksten reduseres fordi nye trender tar over kan det være en god idé å se nærmere på hvordan ditt selskap kan tilfredsstille denne nye etterspørselen som finnes i markedet.

Dersom man ikke innoverer når man møter perioder med redusert vekst vil mye potensial gå tapt, slik som med Yahoo, Blackberry, og mange andre selskaper som en gang i tiden hadde stor vekst og suksess. Noen ganger kan det være vanskelig å akseptere at veksten flater ut på de gamle forretningsmodellene, men det er nødvendig å akseptere dette for å kunne opprettholde innovasjonsmomentumet og holde S-kurven gående med nye vekstperioder.