De viktigste prinsippene for å oppnå transformativ vekst

Enhver form for vekst er gode nyheter for en bedrift. Imidlertid gir transformativ vekst deg de mest langsiktige fordelene. Slik sikter du mot det:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Fokus på en avis som en mann holder

Det er ingen hemmelighet at vekst er vanskelig å oppnå og opprettholde, og dette er ikke på grunn av mangel på vilje eller innsats. Mange selskaper har presset på med velutviklede og godt utførte initiativer, for å forbedre alt fra kundeopplevelsen til salgseffektiviteten, noe som har vist klar suksess ved å levere økte inntekter. Problemet er imidlertid at disse lovende resultatene ofte stopper opp etter en stund eller bare leverer en liten del av selskapets fulle vekstpotensial.

Å oppnå transformativ vekst krever at hele bedriften handler i fellesskap, alle fra markedsførings- og salgsteamene som driver kundeanskaffelse, til produkt- og tjenesteledere som leverer kundeopplevelsen, til kundeservicepersonalet som bidrar til å sikre kundetilfredshet og lojalitet. Slik vekst krever en blanding av hardnakket og kvikk utførelse fordi markedsforhold, konkurransetrusler og stemningen blant kundene ofte kan endre seg over relativt korte perioder.

Oppnå høy vekst ved hjelp av flere mindre endringer

Transformativ vekst kommer sjeldent i ett stort smell. Å ha en målretting mot et omfattende sett med tilsynelatende beskjedne forbedringer er en bedre strategi. Selskaper som klarer å identifisere noen viktige inntektsdrivere, anvende beste praksis for hver enkelt og stable opp en rekke små gevinster vil i sum oppleve imponerende vekst.

Selv om det er mer håndterbart å bryte det ned til flere mindre gevinster, er mange ledere fortsatt usikre på hvordan de skal gå frem. Et godt sted å starte er å se om man kan finne noen gode forbedringer for å øke markedsføringseffektiviteten, til å motivere salgsteam, eller teste og skalere prisinnovasjoner. Utfordringen er ikke å finne opp nye måter å forbedre ytelsen på, men å ta deg tid til å se utenfor organisasjonen din etter utprøvde metoder og nye løsninger, og bruke dem med disiplin slik at man kan tvinge fram den ønskede veksten.

Levere jevn vekst over tid

Vedvarende vekst kommer fra å skape og etterfylle en pipeline av lovende initiativer som gir en konstant og jevn vekst over lengre perioder. Vellykkede veksttransformasjoner skaper en balanse mellom raske gevinster (innen bare noen måneder), og langsiktige strategiske fordeler (opptil flere år). Det gjelder å identifisere et omfattende sett med vekstmuligheter og deretter vurdere, omprioritere og fornye blandingen av initiativer kontinuerlig etter hvert som transformasjonen skrider frem og virkningen blir tydelig.

Raske gevinster er spesielt viktige fordi de kan generere besparelser eller inntekter for å finansiere vekstprogrammet. For eksempel kan det å kutte utgifter til ikke-fungerende medier eller deler av virksomheten med lav avkastning frigjøre finansiering for effektive nye digitale markedsføringskampanjer. I tillegg gir raske gevinster synlige bevis på at transformasjonen fungerer, noe som kan øke selvtilliten, motivasjonen og fremdriften for langsiktig innsats. Når det er sagt må ikke mer langsiktige vekstplaner nedprioriteres, dette kan være mer ambisiøse mål som å nå ut til kunder i andre geografiske markeder eller på andre måter åpne opp for flere vekstmuligheter over tid.

Det å prioritere transformativ vekst som strekker seg over lengre tid er en god idé ikke bare for mindre selskaper i en tidlig vekstfase, men også for større selskaper som har opplevd at veksten har vært lavere enn de hadde håpet.