De vanligste grenseoverskridende M&A-feilene vi har sett kunder gjøre

Grenseoverskridende fusjoner og oppkjøp er kompliserte og tidkrevende. Her er noen av de vanligste feilene som mange bedrifter fortsatt gjør:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Kontor med et langt bord og stoler rundt.

Når man ønsker å ekspandere til nye markeder i utlandet, er det ofte naturlig å gjøre dette gjennom en fusjon eller et oppkjøp av et lokalt selskap. Det er mange fordeler med å ekspandere på denne måten, blant annet at du kan dra nytte av den lokale ekspertisen som finnes i selskapet, og at man i tillegg kvitter seg med det som kunne vært en konkurrent i dette nye markedet. Når det er sagt skal man være forsiktig med grenseoverskridende M&A, da det er fort gjort å gjøre feil som kan koste mye penger.

Mangel på en plan

Uten en god og detaljert plan kan M&A bli en katastrofe, spesielt når det gjelder grenseoverskridende M&A. Planen bør være nøye gjennomtenkt, og det bør være tydelig hvor mye prosessen kommer til å koste samt hvor fort man kan tjene dette inn igjen. Det siste man vil er at ekspansjonen skal vise seg å være ulønnsom slik at man må trekke seg ut av markedet og ender opp med mindre kapital enn før ekspansjonen.

Dersom du er usikker på detaljene rundt slik M&A, kan det være lurt å leie inn transaksjonsrådgivere for å hjelpe deg med å legge planen og gjøre en grundig risikovurdering. Det er lurt å være litt ekstra forsiktig med grenseoverskridende M&A, men samtidig må man være villig til å ta noe kalkulert risiko for å oppnå vekst.

Manglende hensyn til kulturelle forskjeller

Mange tenker at de kan ekspandere til Europa og fortsette å gjøre akkurat det samme som man har gjort i Norge eller Norden, men dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Ulike områder har ulike kulturer, normer og oppførsel, noe som kan påvirke etterspørselen etter ditt produkt eller tjeneste. Det finnes mange eksempler på amerikanske bedrifter verdt mange milliarder dollar som har forsøkt å ekspandere til Europa uten suksess på grunn av de kulturelle forskjellene. Selvsagt er de kulturelle forskjellene mindre mellom for eksempel Norge og resten av Norden enn de er mellom USA og Europa, men det er likevel viktig å være klar over at det finnes forskjeller. Får man kjøper eller fusjonerer med et utenlandsk selskap må man være sikker på at man forstår kundene, konkurrentene og andre markedsforhold i landet. Dersom man naivt ikke tar høyde for disse forskjellene, er sjansen for suksess lav.

For høy prislapp

Mange virksomheter er så ivrige etter vekstmulighetene som finnes i grenseoverskridende M&A at de betaler mer enn de burde. En vanlig feil er å bruke verdsettelsesmetoder som ikke er tilpasset landet man gjør M&A i. For eksempel vil selskaper i utviklingsland generelt være billigere enn selskaper i industriland, og dersom man verdsetter dem på samme måte kan man fort ende opp med å betale for mye. Se nærmere på hva andre lignende selskaper i landet er verdt, og vær sikker på at du ikke betaler mer enn du trenger.

Manglende hensyn til lokale lover og avgifter

Det er fort gjort å glemme at hvert land har ulike lover og avgifter. Før man gjør noen form for M&A eller ekspansjon må man være klar over disse tingene. Dersom man ikke tar hensyn til lokale avgifter kan plutselig selskapstransaksjonen ende opp med å bli dyrere enn man hadde tenkt, og forretningsmodellen kan vise seg å ikke være lønnsom etter at skatter og avgifter er betalt. Dersom en uventet lov viser seg å gjøre selskapstransaksjonen eller andre deler av planen din ulovlig å gjennomføre, kan dette koste mye tid og penger. Det kan være lurt å leie inn lokal hjelp fra advokater eller transaksjonsrådgivere for å unngå å gå glipp av slike ting.