Bruk av økonomisk modellering for organisk vekst

Økonomisk modellering har mange applikasjoner for virksomheter under vekst - fra å skaffe kapital til budsjettering, prognoser eller verdivurderinger. Lær mer:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Pc med tall og en telefon med tall. Pekefinger på telefonen.

Økonomiske modeller er et viktig verktøy for å oppnå effektiv organisk vekst. Det som kan være litt utfordrende med økonomiske modeller er at de ofte blir litt spekulative. Det er vanskelig å gjøre virkeligheten om til en enkel modell, og modellen vil antagelig være avhengig av ting som er vanskelig eller til og med umulig å vite sikkert. Dersom man for eksempel skal modellere fremtidig vekst må man gjøre antagelser om selskapets fremtidige vekst, og det er ikke alltid enkelt. Når det er sagt, er ikke poenget med slike modeller at de alltid skal være helt nøyaktige. Målet er å få et mest mulig realistisk bilde på virksomhetens utsikter.

Det som kan være lurt er å lage modeller som oppgir et estimat som strekker seg over et område av muligheter. For eksempel kan en slik modell vise at et selskap med stor sannsynlighet vil levere salg på minst 1 million, i snitt er forventet å selge for omtrent 2 millioner, og med stor sannsynlighet vil levere salg på under 3 millioner. Dermed har man ikke bare et tall som sier forventet salg, men også noen ganske sikre nedre og øvre grenser. Hvis man velger å plassere disse nedre og øvre grensene med en 90%+ sikkerhet, vil selvsagt området mellom øvre og nedre grense bli større enn om man tenker at det er greit med for eksempel 80% sikkerhet.

Hva kan være lurt å modellere?

Det er mange ting som kan modelleres. Kanskje de mest populære økonomiske modellene handler om å prognosere selskapets verdi over tid, målet er å gi en pekepinn på hvor mye selskapet kan være verdt etter for eksempel 3 eller 5 år. Dette kan være lurt fordi det kan hjelpe selskapet med å ta gode valg når det for eksempel skal hentes kapital.

For selskaper som ønsker å opprettholde en høy organisk vekst kan en økonomisk modell bidra med å prognosere hvor mange salg som må til for å nå målene, hvor stor andel av markedet disse salgene vil utgjøre, samt generelt vise om det i hele tatt er mulig å oppnå ønsket vekst på en organisk måte.

Modeller kan også brukes for å lage gode budsjetter, prognosere hvor mange nye ansatte som må ansettes, hvor mange varer som må produseres, hvordan produksjonskostnader kan endres over tid og basert på volum, og mye mer. Nesten uansett hva ditt selskap trenger å vite, så vil en god økonomisk modell kunne la deg ta trygge og mer informerte avgjørelser.

Hvordan lager man en økonomisk modell for organisk vekst?  

Å lage en økonomisk modell uten erfaring på dette fagområdet er ikke anbefalt, da dette kan føre til svært unøyaktige resultater. Heldigvis er det mange casestudier og maler for økonomisk modellering. Mange av dem er tilgjengelig på nett, og flere gode konsulentfirmaer som kan hjelpe dersom det er nødvendig.

Når man finner en mal på nett kan man fylle inn tallene sine i et skjema eller Excel-ark, så vil modellen gi deg resultatene. Dersom du finner gode modeller er det ikke mer som skal til. Husk også at det kan være lurt å komme tilbake til modellen med jevne mellomrom dersom du har mer oppdatert informasjon. Husk at modeller blir mindre nøyaktige jo lenger inn i fremtiden de går, så ved å oppdatere tallene ofte kan du få ganske gode korttids-modeller, mens langtids-modeller hele tiden blir mer nøyaktig takket være den nye informasjonen.