Boutique M&A-konsulentfirmaer kontra store – Hva er riktig for deg?

Du trenger ikke å jobbe med de beste konsulentfirmaene for å få mest mulig verdi for din M&A-rådgivning. Her er hvordan boutique-konsulentselskaper kan hjelpe.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
m&a skilt

Kunnskapsøkonomien har forvandlet konsulentlandskapet, og redusert fordelene ved de tradisjonelle konsulentselskapene sammen med etableringsbarrierene. Selv om entreprenører og midlertidige ansatte har eksistert lenger, startet den sanne forstyrrelsen rundt årtusenskiftet med fødselen av en ny type konsulentmodell.

Mindre virksomheter begynte å samle utmerkede team av uavhengige konsulenter fra nettverket sitt, organisert av interne partnere som sørget for "limet" og styringen. De transformerer hvordan alt fra strategi- til teknologirådgivning kan gjennomføres. I det høyt spesialiserte M&A-området ligger konsulentselskapene minst et tiår bak de mindre "boutique" selskapene, men de tar innpå.

Fordeler med store konsulentfirmaer

En klar fordel med de store konsulentfirmaene er at de har en gjenkjennelig merkevare. Disse selskapene har et rykte som gode konsulentfirmaer, og man vet at når man går for et slikt kjent firma så får man en tjeneste som uansett opprettholder en viss standard. Dette betyr at risikoen er mindre for å velge et selskap som ikke viser seg å være spesielt hjelpsomt.

En annen fordel er at de store konsulentfirmaene har størrelsen på sin side, noe som betyr at teamet med relevante M&A-ferdigheter og tilgjengelige ressurser er stort fordi organisasjonen i seg selv er enorm. De vil ha et stort utvalg av eksperter, og dersom det er en ekspert som ikke møter dine behov, da har de flere du kan velge mellom.

Det er også enklere å skaffe ressurser fordi disse store konsulentfirmaene har etablerte relasjoner og kontrakter med andre tjenester (f.eks. revisjon), noe som gjør det enkelt å be om M&A-rådgivning. Et mindre konsulentfirma har kanskje ikke de sammen kontaktene og kan ha færre avtaler med andre relevante selskaper.

Fordeler med mindre konsulentfirmaer

Mindre konsulentfirmaer kan ha økt fokus på sin spesialitet, slik som for eksempel M&A rådgivning, og kompetansen som følger av dette på individ- og organisasjonsnivå er definitivt en stor fordel for kundene som trenger disse spesifikke tjenestene.

Verdien av tjenestene et slikt konsulentfirma leverer er høyt på grunn av effektiviteten og ekspertisen, men dette er også kombinert med lavere strukturelle kostnader og vanligvis mer åpenhet om kostnadene. Noe som gjør at din virksomhet ofte kan ha mer kontroll når det kommer til hvor mye dere er villige til å betale.

Boutique konsulentfirmaer gjør aktive valg av fagfolk i nettverket, noe som lar kundene til en viss grad velge teamferdigheter og profiler med presise krav skreddersydd til deres behov. Dette kan gjøre det enklere for virksomheten å finne noe som passer bra for virksomhetens behov. Det er liten tvil om at fleksibiliteten og smidigheten til et mindre firma muliggjør samarbeid som er mer tilpasset kundens behov enn konsulentenes behov.

Et annet viktig poeng er kulturell tilpasning, noe som ofte er lettere for mindre selskaper, samt bedre holdning når det gjelder samarbeid med kundeteam og tredjeparter. Dersom man trenger ekspertise som er spesifikt til et bestemt område og en bestemt kundebase vil slike lokale spesialister ofte ha mer relevant kunnskap enn den mer generelle tilnærmingen fra store internasjonale selskaper.

Mange opplever også at mindre konsulentfirmaer har betydelig færre interessekonflikter, og de driver for eksempel ikke med like stor grad av kryssalg, noe som er en fordel for selskaper som ønsker kun denne spesifikke rådgivningen og ikke andre tjenester.