Arbeidskapitalanalyse - de største feilene bedrifter gjør

Å analysere arbeidskapital spiller en viktig rolle i grenseoverskridende selskapstransaksjoner. Her er en liste over de beste fremgangsmåtene du bør huske på.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Fire menn i dress sitter rundt et firkantet bord

Arbeidskapital er ryggraden i ethvert selskap. Arbeidskapital er midlene som er tilgjengelige for et selskap for å administrere daglige driftsutgifter og betale ned kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapital gjør dermed en virksomhet i stand til å jobbe og fortsette å jobbe. Arbeidskapitalanalyse er veldig viktig for å identifisere arbeidskapitaltabber som bedriftseiere må ta tak i.

Når arbeidskapitalen ikke blir riktig utnyttet, resulterer det ikke bare i tap, men kan også avspore virksomheten på lang sikt. Gitt dagens økonomiske scenario er det blitt viktigere enn noen gang å følge nøye med på hvordan arbeidskapitalen allokeres, og ikke minst hvor mye som allokeres til arbeidskapital. I denne artikkelen går vi gjennom de største arbeidskapitaltabbene som en arbeidskapitalanalyse bør kunne avdekke.

Forlenge kredittperioder for kunder

Det er ikke uvanlig for selskapene å utvide kredittperioder i et forsøk på å vinne flere kunder. For eksempel kan den normale kredittperioden være 30 dager, men for å få flere salg kan de utvide den til 45 dager eller 60 dager. Selv om dette ikke er helt unngåelig, kan det å gjøre det til en vanlig praksis eller gi kreditt til alle kunder negativt påvirke kontantstrømmen din og dermed arbeidskapitalen din. Spesielt kreditt uten renter vil kunne skape problemer dersom selskapet gir ut for mye av det.

Store bestillinger uten forskuddsbetaling

Dette er litt relatert til forrige poeng om kreditt. Å selge store engangsbestillinger krever ekstra midler. Bortsett fra investeringen i ekstra råstoff, kreves det noen ganger også ekstra arbeidskraft og maskiner for å fullføre de store bestillingene. Hvis du ikke tar et forskudd for å imøtekomme tilleggsutgiftene, eller benytter seg av et banklån, må det finansieres gjennom arbeidskapitalen din. Dette kan føre til mangel på midler, da store bestillinger kan bli forsinket. Du vil ofte måtte bruke ganske mye penger på å få bestillingen gjort, men hvis du ikke får betalt for den bestillingen før kanskje 30 dager senere vil du kunne gå tom for arbeidskapital.

Dårlig planlegging av produksjon

Hvis virksomhetens prognoser og produksjonsplanlegging stadig blir dårligere, spesielt hvis du produserer mer enn du kan selge, ender du opp med å binde arbeidskapitalen din i lagerbeholdning og i å administrere og oppbevare overflødig beholdning. Selv om dette er en av de vanligste og mest kostbare arbeidskapitalfeilene, kan den holdes i sjakk ved regelmessige analyser av salgsprognosen og rettidige korrigeringer av den slik at anskaffelses- og produksjonsplanene kan korrigeres i henhold til forretningsbehov. Husk at å ikke produsere nok produkter også kan føre til tapte inntekter, så her er det viktig å finne en god balanse.

Uplanlagt utvidelse

Å ikke ta i betraktning ekstra kontantbehov for å finansiere vekst- og ekspansjonsplanene dine kan sette en belastning på arbeidskapitalen din. Hvis vekstplanene ikke lykkes eller ikke gir den estimerte økningen i inntekter, kan du ende opp med å låne midler til en høyere rentekostnad bare for å administrere den daglige driften og holde firmaet i gang. Dersom du planlegger ekspansjon eller selskapstransaksjoner som oppkjøp og sammenslåinger, må dette planlegges nøye.

Uansett om ditt selskap pleier å ha problemer med arbeidskapital eller ikke, er det viktig med gode arbeidskapitalanalyser for å sikre at arbeidskapitalen utnyttes til sitt fulle potensial. Da unngår man å måtte ta dyre lån, og man kan handle med mye mer fleksibilitet.