Å gjøre forretninger i Norden - Noen ting man bør forvente

Utvider du virksomheten din til Nord-Europa? Da er denne praksisbaserte sjekklisten for å gjøre forretninger i Norden skapt for deg.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
De nordiske flaggene - norge, sverige, danmark, island, finland

De nordiske landene tilbyr et svært attraktivt forretningsmiljø med en velutdannet og dyktig arbeidskraft. Norden er kjent for sin oppfinnsomhet og kunnskap, men også for sine relativt unike velferdssystemer. Dette kombinert med lav grad av korrupsjon og høy grad av tillit til staten og forretningsmiljø som jobber sammen med staten, gir det en unik sfære som mange selskaper allerede har oppdaget.

Det er mye som er likt, men ikke alt

Til tross for de mange likhetene mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland både historisk sett og når det gjelder kulturelle verdier, er det bemerkelsesverdige forskjeller når det gjelder tilnærmingen for å etablere et forretningsvennlig miljø. Det er ingen tvil om at det til tross for de mange likhetene også er mange forskjeller. For eksempel må HR-fagfolk og andre personer med et ansvar for ansatte i flere nordiske avdelinger være bevisst på forskjellene mellom landene, og hvilke metoder og praksis som har vist seg å fungere perfekt i et land, men kanskje ikke i et annet.

Mange tenker at det å gjøre forretninger i Norge er nesten nøyaktig det samme som å ha en virksomhet i Sverige, men dette er ikke tilfellet. Sverige har for eksempel litt andre lover og regler enn i Norge, og dette kan påvirke hvor mye skatt du må betale samt at det kan gjøre enkelte ting vanskeligere dersom du ikke får hjelp av en lokal ekspert. Det er en grunn til at mange nordmenn reiser til Sverige for å kjøpe billigere matvarer, og det er slike ting man må være klar over som et selskap som ønsker å ekspandere til andre nordiske land.

Språkene er ikke helt like

Mange tenker at de nordiske språkene er veldig like og bør kunne forståes av personer med et av de andre språkene som morsmål. Dette gjelder ikke for islandsk eller finsk (selv om det faktisk finnes flere i Finnland som snakker svensk), men norsk, svensk og dansk er noe de fleste tenker har mange likheter. Når det er sagt, varierer det hvor godt man kan forstå disse språkene. For eksempel vil det for en person med norsk som morsmål ofte være mye lettere å lese dansk enn å lese svensk, men likevel er det lettere å forstå noen som snakker svensk enn noen som snakker dansk. Dersom man ekspanderer til resten av Norden vil det antagelig være behov for å oversette innhold til de respektive språkene, selv om de er veldig like.

Andre allianser og handelsavtaler

Alle landene i Norden må kunne sies å ha et tett samarbeid, men likevel har de ulike allianser og internasjonale handelsavtaler. For eksempel er Sverige, Danmark og Finland medlem av EU, mens Norge ikke er det. Andre allianser inkluderer NATO, selv om dette ofte er mindre viktig for de fleste virksomheter, her er det kun Norge og Danmark som er medlemmer, mens Sverige og Finland ikke er det per dags dato. Det finnes også mange eksempler på mer bransje-spesifikke allianser som noen av de nordiske landene er medlemmer av, mens andre ikke er det. Dersom din virksomhet er avhengig av noen slike er det viktig å passe på at de samme avtalene gjelder i resten av Norden.