5 ting du kan forvente av transaksjonsrådgivningstjenester i Europa

Å ha en transaksjonsrådgiver er avgjørende for selskapstransaksjoner. Her er det en profesjonell transaksjonsrådgiver vil bringe til bordet:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
To menn i dress som sitter ved siden av hverandre og prater

For ethvert selskap som utforsker muligheter for selskapstransaksjoner som oppkjøp, fusjon eller salg av selskapet, er det helt avgjørende å inngå gode avtaler basert på en grundig due diligence-prosess. Men disse tingene er ikke de eneste veiene til en vellykket uorganisk vekst. Myke aspekter, som å undersøke og analysere risikoer, skatteevaluering, juridiske og regulatoriske forhold, sosiale og kulturelle implikasjoner av selskapet er like avgjørende når det gjelder å gjennomføre slike avtaler. Hvorvidt disse aspektene har blitt analysert med nok oppmerksomhet, er ofte det som avgjør en avtales suksess eller fiasko.

Profesjonelle tjenester for upåklagelig håndtering av slike myke aspekter kalles transaksjonsrådgivningstjenester. Eksperter som tilbyr disse tjenestene hjelper kundene sine med å identifisere transaksjonsrisikoer, slik at strategiske beslutninger blir enkle for dem. Transaksjonsrådgivningstjenester er ikke bare begrenset til å identifisere risikoer for informert beslutningstaking, men strekker seg også til faktisk gjennomføring av avtaler og utover. I dette innlegget går vi gjennom fem ting du kan forvente av slike transaksjonsrådgivningstjenester i Europa.

Due diligence-tjenester

For å skape vekst må man ofte gjøre endringer, og for å bringe inn endring må man være forberedt på å ta risiko. For å kunne trives med denne risikoen, må man ha all informasjon lett tilgjengelig slik at man kan ta avgjørelser basert på riktig grunnlag. Due diligence-prosessen kan være krevende for mange selskaper, og feil eller manglende informasjon kan være utrolig skadelig.

Derfor er en av tjenestene du kan forvente å få levert av et transaksjonsrådgivningsselskap en grundig due diligence utført av eksperter. Dette gir partnere og långivere et omfattende sammendrag av de økonomiske, omdømmemessige og organisatoriske risikoene som er involvert. Før man signerer en kontrakt, gjennomføres en grundig undersøkelse av disse aspektene. Et selskap kan dermed sikre nøyaktigheten av informasjonen som finnes i regnskapet, selskapsprosesser, cybersikkerhet, fusjonsintegrasjon, operasjonelle problemer osv., og dermed minimere risikoen for å bli utsatt for svindel eller tap.

Transaksjonsstruktureringstjenester

Transaksjonsstruktureringstjenester er enda en ting som du vil kunne få levert av et slikt selskap. Dette er nyttig fordi strukturering av selskaper kan være veldig komplisert og vanskelig. På grunn av kompleksiteten når det gjelder beskatning, lover og andre forskrifter, blir ofte eksperttjenester innkalt for å hjelpe til med å designe og utføre en passende transaksjonsstruktur med hensyn til alle de involverte implikasjonene. Dessverre er det ikke en standard mal for transaksjonsstruktur, siden hver avtale har sine egne unike egenskaper. Enhver potensiell avtale trenger en upåklagelig forståelse av forventningene før en optimal transaksjonsstruktur kan produseres og leveres av en leverandør av transaksjonsrådgivning. Dette er uten tvil en tjeneste som man bør skaffe seg dersom man planlegger å gjennomføre en selskapstransaksjon.

Finansielle verdivurderinger

Transaksjonsrådgivere er i stand til å levere tjenester som handler om verdivurdering av selskaper, og kan dermed hjelpe deg med å vurdere om selskapstransaksjonen vil være lønnsom. Rådgivere bruker et sett med prosedyrer for å estimere den økonomiske verdien av en potensiell forretningsidé og identifisere den maksimale prisen deltakerne bør være villige til å betale eller motta for å gjennomføre salget av en virksomhet. Denne verdsettelsen må også være i samsvar med alle nødvendige regulatoriske krav, og inkludere en verdivurdering av immaterielle eiendeler som merkevarevurdering, varemerker, patenter og mer.  

Planlegging

God planlegging er helt sentralt når en selskapstransaksjon skal gjennomføres. En tydelig plan er noe man bør kunne forvente å kunne få hjelp til av en transaksjonsrådgiver. Uten en plan for hvordan transaksjonen skal gjennomføres, kan ting fort gå galt og få katastrofale følger.

Spare tid og ressurser

En viktig fordel med eksterne rådgivere er at det lar deg og dine ansatte fokusere på det dere kan best. Dermed sparer dere mye tid og ressurser som ellers ville gått med på å finne ut av det rådgiverne er mye bedre på. Man får ikke bare bedre resultater, men sparer også mye tid på å ikke gjøre det selv.